• Предприятие за опаковки за хранително-вкусовата промишленост в ПЗ Север – гр Бургас
  • Предприятие за опаковки за хранително-вкусовата промишленост в ПЗ Север – гр Бургас
  • Предприятие за опаковки за хранително-вкусовата промишленост в ПЗ Север – гр Бургас