Създаване на управление „Монтаж Строителни Конструкции“ към ДСО „Промишлено строителство”