Производство и монтаж на шумозаглушителен екран на летище София