Производство и монтаж на носеща конструкция за Аспарухов мост, Варна