Производство и монтаж на метални конструкции за строителството на КНРС Кремиковци