Производство и монтаж на метални конструкции за строителството на РВД София