Производство и монтаж на метални и стоманобетонови конструкции за строителството на ТЕЦ Марица Изток 2 и 3