Производство и монтаж на метални и стоманобетонови конструкции за строителството на блокове 5-6 на АЕЦ Козлодуй