Производство и монтаж на метални и стоманобетонови конструкции за строителството на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй