Производство и монтаж на метална покривна конструкция (купол) за Спортна зала, Русе