Производство и монтаж на метална конструкция за Българска арктическа база, остров Ливингстън