Инж. Евгени Борисов

До момента сме изпълнили над 960 големи обекта

Инж. Евгени Борисов
Инж. Евгени Борисов е завършил Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия през 1996 година, със степен магистър, по специалност Промишлено и гражданско строителство. Притежава богат международен опит и има изпълнени обекти в 10 страни от югоизточна Европа, като е заемал различни позиции в големи компании като Fitzpatrick Construction Ltd., UK, Taisei Corporation, Total Construction Services и Телелинк, където ръководи Дирекция “Инфраструктурни проекти”.

Г-н Борисов, честита годишнина! Бихте ли припомнили основните моменти от развитието на компанията?
– МСК е създадена с Указ на Министерския съвет през 1965 г. като специализирана компания за производство и монтаж на стоманени и сглобяеми стоманобетонови конструкции. Вече 50 години МСК е символ на качество и професионализъм в строителния бранш. В периода до 90-те години на миналия век МСК участва в изграждането на символите на индустриална България – “Кремиковци”, реактори и машинна зала на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” – може би най-сложният обект, изпълняван някога в България, КЦМ – Пловдив, Завод за тежко машиностроене – Радомир, Медодобивен комбинат – Пирдоп, ТЕЦ “Марица-изток 2”, “Стомана” – Перник, зала 1 на НДК, Аспаруховия мост във Варна и много други. В компанията работят едни от най-изтъкнатите строителни специалисти в страната. В последните две десетилетия преобладават обекти на леката промишленост, както и многобройни търговски, логистични и инфраструктурни обекти. До момента сме изпълнили над 960 големи обекта.

Става ли все по-важна ролята на стандартите, на които трябва да отговаря една съвременна компания, за да бъде конкурентна в бизнеса?
– Към настоящият момент конкурентността в България се измерва с един-единствен параметър – цена. В повечето случаи качеството, срокът за изпълнение, безопасността на труда, квалификацията на инженерния и производствения екип, наличната материално-техническа база са на заден план. Тази ситуация неминуемо спира развитието на компаниите, намалява желанието за инвестиции в техника и в развитие на персонала и съответно много малка част от българските компании реално са конкурентни и биха могли да работят извън страната, та дори и в съседни на нас държави със сходна култура и икономическо развитие.
Като част от Европейския съюз у нас са въведени европейските норми, но мнението ми е, че те не се познават добре и съответно не се прилагат и изискват. В момента произвеждаме конструкции за Германия и съм впечатлен от познанието на стандартите от техните специалисти – всеки знае на кой стандарт трябва да отговаря продукцията и какви са конкретните допуски на отклонение например. В МСК работим за развитието на нашите специалисти и за реалното въвеждане на стандартите в производствения процес.

МСК е сред учредителите на Българската асоциация за метални конструкции. Какво ви подтикна да създадете асоциацията и какви са вашите цели?
– Целта на Българската асоциация за метални конструкции е да популяризира използването на метални конструкции, които в България са по-слабо разпространени спрямо Западна Европа, и да се опитаме да ги направим по-сигурни. В момента в асоциацията членуват 10 от най-големите производители на метални конструкции, като целта ни е да привличаме все повече компании, които прилагат стандартите за производство, както и да асоциираме представители на академичните среди, проектанти, доставчици на материали и оборудване, специалисти по заваряване, нотификационни организации, надзорници. Целта е всички произведени конструкции да отговарят на действащите норми и изисквания, всички материали да са с необходимите физикомеханични качества и сертификати, всички заварчици да са обучени и да спазват технологиите и т.н. За съжаление в момента реалността е доста различна и ще трябват много воля и усилия от всички заинтересовани страни, преди да сме сигурни, че всяка монтирана конструкция в България е надеждна и ще остане такава десетилетия наред. В тази връзка представители на асоциацията участват в работна група към МРРБ, свързана с Наредбата за влагане на строителните продукти в строежите.

Може ли да коментирате знакови обекти, с които се гордеете?
– В момента завършваме изграждането на част от конструкцията на може би най-големия строителен обект у нас през последните години – Комплекс за преработка на тежки остатъци в “Лукойл Бургас” – инвестиция на стойност 2.6 млрд. лева. МСК изпълни 5500 тона сложна конструкция на уникалната за страната строителна площадка. Работихме с едни от най-опитните компании в света в областта на химическата индустрия и енергетиката, което беше изключителна възможност за нашия инженерно-технически и производствен персонал да почерпи опит от водещи специалисти. Изпълнихме блокови монтажи с тегло над 100 тона. Всяка дейност се изпълняваше след изготвен и одобрен метод стейтмънт с безкомпромисен контрол на безопасността на работа от отдел с десетки специалисти.

Кои са основните проекти, по които работите в момента?
– Освен обекта в “Лукойл Бургас” изграждаме две административно-производствени бази в София, започваме строителството на голяма логистична база в близост до София, складова база във Варна и изпълняваме елементи на инфраструктурата по Черноморието, както и укрепване на терен с набивни пилоти в Пловдив.

Какво прогнозирате за строителния бранш и икономиката в България?
– След годините на непрекъснат спад в строителната продукция мисля, че в момента се забелязва раздвижване на строителния пазар, макар и все още не много осезаемо. Все пак инвестиционният процес започва с период на подготвителни работи, които могат да отнемат повече от година преди реалното строителство, така че надеждите ни са, че ръстът тепърва предстои. В момента наемаме нови специалисти, което показва, че гледаме по-скоро позитивно на бъдещето.

Какво си пожелавате за МСК и къде виждате дружеството в средна перспектива?
– На първо място – да няма трудови злополуки.
Строителството е професия, която оставя видима следа за поколенията. Пожелавам си с нашия труд да изградим надеждни и качествени сгради, с които да се гордеем след години, по подобие на предното поколение специалисти в МСК.
Стремежът ни в средносрочен план е да продължим с успешното изпълнение на отговорни обекти както в страната, така и в чужбина.

Интервюто взе Николай Тодоров

Свързани новини