Mонтаж строителни конструкции

Съвет на директорите

Инж. Евгени Борисов

Председател на СД и Изпълнителен директор

Инж. Цветан Сълев

Член на СД

Инж. Илия Джанеков

Член на СД / Ръководител Направление Строителство

Инж. Иван Вучов

Зам. Ръководител Направление Строителство

Инж. Христо Йорданов

Ръководител Технически отдел

Инж. Калоян Лазаров

Ръководител Продажби

Инж. Анна Ангелова

Ръководител Закупуване

Йордан Петков

Ръководител Транспорт и Механизация

Владислав Андонов

Ръководител ЗМК

Мариана Йорданова

Финансово-административен директор

Евгени Павлов

Главен юрисконсулт

Димитрина Руйкова

Ръководител Човешки ресурси