Укрепване на терен при изграждането на автомагистрала „Марица“

МСК успешно завърши проект за укрепване на терен при изграждането на автомагистрала „Марица“. В рамките на проекта, със собствена техника, бе извършено забиване на общо 72 вертикални стоманобетонни пилоти с дължина 12 метра.

In October 2014, MCK successfully completed a project for foundation reinforcement during the construction of the Maritsa highway. Using own pile driving equipment, the company hammered a total of 72, 12-meter-long, reinforced-concrete piles.

Свързани новини