Монтаж Строителни Конструкции е главен изпълнител на обект «Търговски комплекс в УПИ XI – 480п, ОПЗ „Вл. Варненчик“, гр. Варна“

Търговски комплекс, гр. Варна

Монтаж Строителни Конструкции е главен изпълнител на обект «Търговски комплекс в УПИ XI – 480п, ОПЗ „Вл. Варненчик“, гр. Варна“. Строителството се състои в следните дейности:

 • Земно – изкопни работи
 • Кофражни работи
 • Армировъчни работи
 • Бетонови работи
 • Метална носеща конструкция – около 80 000кг
 • Покритие и ограждане – изпълнение със покривни и стенни панели с пълнеж от полиуретанова пяна и с пълнеж от минерална вата
 • Шлайфана настилка
 • Част Електро инсталации
 • Част ВиК инсталации
 • Полагане на система за огнезащита
 • Архитектурно – довършителни работи
 • Сухо строителство
 • Дограми – врати и прозорци
 • Пътни работи и вертикална планировка
 • Част озеленяване

Обекта се очаква да приключи – 15.05.2016г[:en]Монтаж Строителни Конструкции е главен изпълнител на обект «Търговски комплекс в УПИ XI – 480п, ОПЗ „Вл. Варненчик“, гр. Варна“ Строителството се състои в следните дейности:

• Земно – изкопни работи
• Кофражни работи
• Армировъчни работи
• Бетонови работи
• Метална носеща конструкция – около 80 000кг
• Покритие и ограждане – изпълнение със покривни и стенни панели с пълнеж от полиуретанова пяна и с пълнеж от минерална вата
• Шлайфана настилка
• Част Електро инсталации
• Част ВиК инсталации
• Полагане на система за огнезащита
• Архитектурно – довършителни работи
• Сухо строителство
• Дограми – врати и прозорци
• Пътни работи и вертикална планировка
• Част озеленяване

Обекта се очаква да приключи – 15.05.2016г.

Свързани новини