МСК АД и катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" на УАСГЗ организираха честването на 40-годишнината от построяването на варненския "Аспарухов мост".

40-годишнина от построяването на варненския “Аспарухов мост”

Строителна компания “Монтаж строителни конструкции” АД (МСК) и катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” на Строителния факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София организираха честването на 40-годишнината от построяването на варненския “Аспарухов мост”.

Юбилеят на Аспарухов мост във Варна събра почитатели на металните конструкции в София. Юбилееният семинар е по повод 40 години от откриването на един от най-значимите строежи в страната – Аспаруховия мост. Конференцията се организира от катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” (МДПК и Строителна компания „Монтаж строителни конструкции“ АД (МСК).

Водещите участници в проектирането, производството и монтажа на стоманената конструкция на моста споделиха интересни спомени и случки от своята работа. По време на събитието бяха обявени и победителите в ежедневния конкурс “Най-добра дипломна работа” към катедра МДПК при УАСГ.

Аспаруховият мост свързва кварталите Аспарухово и Галата с централната част на град Варна, като представлява единствената връзка през плавателния канал, свързващ Варненското езеро с Черно море. Той е част от магистрала Черно море и Европейски път Е87. Днешният Аспарухов мост е една от емблемите на града.

През юни беше пуснато движението по ремонтираните в рамките на първи етап от реконструкцията на моста съоръжения 1, 3 и 5. Инвестицията досега е общо 7 млн. лева, като 5 млн. лева бяха отпуснати от държавния бюджет, и още 2 млн. лева от бюджета на АПИ и регионалното министерство.

Аспарухов мост в сегашния му вид е открит на 8 септември 1976 година след 8-месечно строителство. Връхната конструкция е от стомана. Светлите отвори са 80 м -160 м – 80 м, височината е 46 м, ширината на плавателния канал под големия отвор е 100 м. Връхните конструкции са подпрени на стоманобетонови колони – направени като изливни пилоти на дълбочина 56 м.

Проектанти са покойният проф. д-р инж. Димитър Димитров (1923-2009 г.) и проф. д-р инж. Петър Стайков. Изпълнители на конструкцията са МСК, проекта управлява проф.д-р инж. Милчо Брайков, тогава ръководител на катедра “Метални конструкции”. Проектант на стоманобетонната конструкция е “Пътпроект”.

При построяването на моста, той е двулентов с ширина на платното 7.90 и не е част от магистралната мрежа на страната, управлява се от Община Варна. Конструкцията е произведена в Корабостроителния завод на Варна и завод “Стоян Павлов”, който отстои на 500 м от мястото на стоманената конструкция.

Строителите са постигнали рекорд, като са изградили съоръжението за по-малко от 8 месеца. Според проф. Стайков в металната конструкция са вложени 80 хиляди болта и са направени километри заварки.

[:en]Юбилеят на Аспарухов мост във Варна събра почитатели на металните конструкции в София. Юбилееният семинар е по повод 40 години от откриването на един от най-значимите строежи в страната – Аспаруховия мост. Конференцията се организира от катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” (МДПК и Строителна компания „Монтаж строителни конструкции“ АД (МСК).
Водещите участници в проектирането, производството и монтажа на стоманената конструкция на моста споделиха интересни спомени и случки от своята работа. По време на събитието бяха обявени и победителите в ежедневния конкурс “Най-добра дипломна работа” към катедра МДПК при УАСГ.

Аспаруховият мост свързва кварталите Аспарухово и Галата с централната част на град Варна, като представлява единствената връзка през плавателния канал, свързващ Варненското езеро с Черно море. Той е част от магистрала Черно море и Европейски път Е87. Днешният Аспарухов мост е една от емблемите на града.

През юни беше пуснато движението по ремонтираните в рамките на първи етап от реконструкцията на моста съоръжения 1, 3 и 5. Инвестицията досега е общо 7 млн. лева, като 5 млн. лева бяха отпуснати от държавния бюджет, и още 2 млн. лева от бюджета на АПИ и регионалното министерство.
Аспарухов мост в сегашния му вид е открит на 8 септември 1976 година след 8-месечно строителство. Връхната конструкция е от стомана. Светлите отвори са 80 м -160 м – 80 м, височината е 46 м, ширината на плавателния канал под големия отвор е 100 м. Връхните конструкции са подпрени на стоманобетонови колони – направени като изливни пилоти на дълбочина 56 м. Проектанти са покойният проф. д-р инж. Димитър Димитров (1923-2009 г.) и проф. д-р инж. Петър Стайков. Изпълнители на конструкцията са МСК, проекта управлява проф.д-р инж. Милчо Брайков, тогава ръководител на катедра “Метални конструкции”. Проектант на стоманобетонната конструкция е “Пътпроект”.
При построяването на моста, той е двулентов с ширина на платното 7.90 и не е част от магистралната мрежа на страната, управлява се от Община Варна. Конструкцията е произведена в Корабостроителния завод на Варна и завод “Стоян Павлов”, който отстои на 500 м от мястото на стоманената конструкция.
Строителите са постигнали рекорд, като са изградили съоръжението за по-малко от 8 месеца. Според проф. Стайков в металната конструкция са вложени 80 хиляди болта и са направени километри заварки.

Свързани новини