Евгени Борисов

Стратегията на МСК е да предлага на нашите клиенти решение до ключ

Евгени Борисов Разговор с Евгени Борисов, Изпълнителен директор  на Монтаж строителни  конструкции

Г-н Борисов, в началото на разговора бихте ли споделили пред читателите на Списание СТРОИТЕЛИ повече за компанията и направленията,  с които се развивате в строителния бранш?

Монтаж Строителни Конструкции или МСК, както колегите и клиентите ни познават, строим традиционно индустриални обекти – производствени предприятия, складове, обекти на химическата индустрия и енергетиката. В момента и мащабен офис проект в София, като не изключваме възможността да започнем строителство и на жилищни проекти, имайки предвид състоянието на пазара  в момента.

Работим на  обекти в  Белгия и Англия. Участвали  сме в много от инфраструктурните проекти, като сме изграждали мостови съоръжения и очакваме реализирането на проектите от новия програмен  период.

Разкажете малко повече за производствената Ви работа и предлаганите услуги и решения?

Стратегията на компанията е да предлага решение до ключ на нашите клиенти – реално можем да организираме и управляваме всички дейности от строителния цикъл – започвайки от  предпроектните проучвания, проектиране, съдействие за изваж дане на нужните за строителството книжа, включително от експлоатационните дружества, строителен надзор  и разбира  се изпълнение на самото строителство. Тясно специализирани сме в производството и монтажа на носещите конструкции, покрива и фасадите на сградите.

Разполагаме със собствени производствени мощности, сертифицирани съгласно EN 1090-2 и ISO 3834, както и собствена подемна техника – автокранове, автовишки и телехендер.

МСК е една от малкото компании, която разполага  с техника и може да изпълнява набивни пилоти – малко позабравени от проектантите напоследък, но много надеждно решение, като се има предвид, че се знае носимоспособността им за разлика от изливните.

Бихте ли споделили за някои обекти с Ваше участие – реализирани или текущи, и за изпълнените от компанията дейности?

Общото РЗП на изпълняваните от МСК, като главен изпълнител, обекти в момента е над 75,000 кв.м.

Завършихме нулевия цикъл и по-голямата част от монтажа на конструкцията на складово-логистичната база и офис на кооперация ПАНДА, в която ще се съхраняват канцеларските материали, техниката и консумативите за веригата Office 1 Superstore. Сградата  е с площ 8,600 кв. м. със стоманобетонни колони и метален покрив. Складът ще бъде високотехнологичен и напълно автоматизиран.

В момента сме на етап изпълнение на носеща конструкция и покрив на Предприятие за производство на салати, готови храни и консерви на КЕНАР. Модерното предприятието ще  бъде  разположено  на площ от 9,500 кв. м. и ще отговаря на най-високите международни  стандарти за производство. Конструкцията на сградата е метална със съчетани сечения.

В момента изпълняваме цялостна реконструкция и преустройство на Склад за съхранение на селскостопан ска продукция в община Самоков. Новата носимоспособност на стоманобетонните плочи ще е 2,500 кг на кв. м. Обектът е с площ 2,800 кв. м.

През  2016  година  МСК завърши изпълнението на Логистичен склад с офиси с площ от 10,000 кв. м. в Индустриален  Парк  София Изток (ИПСИ).  В момента се завършват нови 10,000 кв. м. складови площи и започнахме изпълнението на последните 2 сгради от парка. Конструкциите на сградите  се изпълняват с метални колони тип малтийски кръст и 24 метрови ферми.  След завършването си през 2018 година ИПСИ ще разполага  с общо  40,000 кв. м. модерни  складови площи за отдаване под наем. Паркът е стратегически разположен между двете автомагистрали само на няколко километра от София, в близост до с. Нови Хан и Гара  Елин Пелин, като част  от една  нова  индустриална зона,  образувана   от  всички нови инвестиции в района.

Както споменах в началото, изпълняваме строителството на Бизнес Център Ричхил, намиращ  се на околовръстното шосе в София до ж. к. Младост. Центърът се състои от 2 офис сгради, свързани с общ подземен паркинг на 2 нива и фоайе. Проектът е на етап изпълнение на бетонови работи, като едната сграда е почти завършена. През този месец започва изпълнението на фасадата и част от инсталациите. Срокът за завършване на Ричхил е средата на 2018 година. През  изминалите месеци  изпълнихме укрепване на земната основа чрез пилотно фундиране на обекти в Шумен и по Черноморието. В момента  завършваме инфраструктурата и вертикалната планировка на Стоково-суровинен резервоарен парк за петролни продукти на ИНСА Ойл в с. Белозем. Преди няколко месеца завършихме едногодишен проект по монтажа на металната конструкция за разширението на рафинерията на Exxon Mobile в Антверп, Белгия. Изключително сложен проект, имайки предвид, че рафинерията е работеща и изискванията за безопасност безкомпромисни. След това преместихме част от екипа на проект в Англия.

От какво  естество  предимно  са предизвикателствата в  работата Ви?

Може да се твърди, че през последните месеци станахме свидетели на доста динамична промяна от гледна точка предизвикателства пред изпълнителите в строителството. Ако преди година строителите се бореха за обекти, сега се борят за работници, с които да изпълнят поетите ангажименти. Това разбира  се води до повишаване разходите за труд, а като прибавим и повишаващите се цени на армировка и метали, това неминуемо ще се отрази на разходите настъпят нови предизвикателства – с език, интеграция, охрана на труда. С две думи силните ръстове също имат своите недостатъци както и резките спадове,  които помним отпреди няколко години.

В заключение,  няколко думи за бъдещата Ви работа,  очаквания  или планове за развитие, с оглед на тенденциите в сектора.

Строителството пряко  зависи от инвестиционните намерения на частния сектор и стратегията на държавата и общините в публичния. По различни причини тези инвестициите се менят чувствително през годините и, за да си осигурят по-равномерно съществуване, строителите трябва да имат възможност за участие в различни проекти както в страната, така и в Европейския съюз. Такава е и нашата стратегия – да продължим да изграждаме know-how чрез участие в нови проекти, което ще ни даде  повече  възможности в бъдеще.

Източник: списание Строители

Свързани новини