МСК АД - метални конструкции

Среща в Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Представители на МСК АД се включиха в среща между „Българска асоциация за метални конструкции“ и длъжностни лица от МРРБ, на която бяха обсъдени проблемите в бранша на производителите на метални конструкции.

Българска асоциация за метални конструкции (БАМК)

MCK JSC representatives joined the meeting between the “Bulgarian Association of Metal Structures” and officials from the Ministry for regional development, during which the problems of the sector were discussed.

Свързани новини