МСК АД - метални конструкции

Системи за управление на качеството

МСК беше успешно ре-сертифицирана по ISO 9001-2008, OHSAS 18001-2007 и ISO 14001-2005, след извършен одит от “ТЮФ Рейнланд България” ЕООД.

МСК АД - Сертификат EN ISO 9001:2008 МСК АД - Сертификат EN ISO 14001:2005 МСК АД - Сертификат EN ISO 18001:2007

Following a thorough audit carried by TÜV Rheinland Bulgaria, МСК JSC was successfully re-certified for the following systems: ISO 9001-2008, OHSAS 18001-2007 and ISO 14001-2005.

Certificate ISO EN 9001:2008 MCK - Certificate ISO EN 14001:2005 MCK - Certificate EN ISO 18001:2007