Mонтаж строителни конструкции
Удостоворение за I категория строежи от КСБ
Удостоворение за II категория строежи от КСБ
Удостоворение за IIІ категория строежи от КСБ
 
Сертификат ISO 9001
Сертификат ISO 14001
Сертификат BS OHSAS 18001
Сертификат за съответствие производствен контрол EN 1090-2