Забиване на общо 255 броя вертикални пилоти с дължина 12 метра.

Подписан договор със Стройколукс ООД

Жилищен комплекс „Корона“ – Пловдив

Стартиране на дейности по укрепване на терен за изграждането на жилищен комплекс „Корона“ в Пловдив. Извършва се забиване на общо 255 броя вертикални пилоти с дължина 12 метра.
Initiation of a project for reinforcement of the foundations of the “Korona” residential complex in Plovdiv. Pile driving of a total of 255, 12-meter-long piles is under way.

Свързани новини