МСК е главен изпълнител на „Етап 1“,на логистичен център Индустриален Парк София Изток

Парк Индустрия София – Изток АД

В началото на месец май 2015, МСК бе избранa за главен изпълнител на „Етап 1“, при изграждането на логистичен център “Индустриален Парк София Изток” – Елин Пелин.

In the beginning of the month, MCK was selected as a general contractor for “Stage 1” of the construction of “Industrial Park Sofia East” – Elin Pelin logistics center.

Свързани новини