Mонтаж строителни конструкции

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, СТРОИТЕЛСТВО

МСК АД е водеща строителна компания с над 58 годишен опит в производството и монтажа на стоманени, стоманобетонни конструкции и пилотно фундиране. В историята си има изпълнени редица обекти, включително такива от стратегическо значение. Фирмата е главен изпълнител на промишлени, инфраструктурни, енергийни и търговско – логистични обекти.

Компанията търси да назначи Технически ръководител за строителен обект.

Задължения и отговорности:

 • Организира и ръководи дейността на повереният обект;
 • Упражнява контрол и организиация на кадровия ресурс и механизация на строителната площадка;
 • Контролира качеството на изпълняваните СМР;
 • Подава навременни заявки за доставки на необходимите материали;
 • Контролира и координира работата на подизпълнителите.
 • Отчита изпълнените СМР;
 • Контролира спазването на технологичната последователност на строителните процеси;
 • Спазва поставените в графика срокове.

Изисквания за длъжността:

 • Висше инженерно образование (строителен инженер) или средно специално;
 • Професионален опит на подобна позиция в строителна компания – минимум 3 години;
 • Добра компютърна грамотност – работа с MS Office, AUTOCAD;
 • Отлични познания при разчитане и изготвяне на  строителна и проектна документация;
 • Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
 • Много добри организационни, ръководни и комуникационни умения.

Ние предлагаме:

 • Работа в стабилна компания с дългосрочни ангажименти;
 • Отлични възможности за професионално развитие;
 • Постоянен трудов договор;
 • Отлично заплащане;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Работа в млад екип.

Ако предложението представлява интерес за Вас, изпратете подробно CV с актуална снимка и мобилен телефон за контакт. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Изпратените от Вас документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и при спазване изискванията на GDPR.

КРАНИСТ НА АВТОКРАН

МСК АД е водеща строителна компания с над 55 годишен опит в производството и монтажа на стоманени, стоманобетонни конструкции и пилотно фундиране. В историята си има изпълнени редица обекти, включително такива от стратегическо значение. Фирмата е главен изпълнител на промишлени, инфраструктурни, енергийни и търговско – логистични обекти.

Поради нарастналият обем на работа търсим да назначим Кранист на Автокран

Отговорности и задължения:

 • Управление на автокран над 16 тона;
 • Предвижва крана до мястото за вдигане на товара, закачва, контролира закачването, повдигането, преместването и спускането на товари;
 • Стриктно спазва инструкциите за безопасност при работа с автокранове;

Изисквания към кандидатите:

 • Средно образование;
 • Правоспособност за управление на повдигателни съоръжения над 16 т.;
 • Професионална компетентност;
 • Познаване и спазване на всички нормативни изисквания при работа с подемно оборудване и товари;
 • Отговорност при изпълнение на поставените задачи;
 • Умение за работа в екип;
 • Опит на подобна позиция минимум 2 години.

    Фирмата предлага:

 • Работа в стабилна компания с дългосрочни ангажименти;
 • Постоянен трудов договор;
 • Коректност в трудовите отношения.

Ако предложението представлява интерес за Вас, изпратете подробно CV с актуална снимка и мобилен телефон за контакт. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Изпратените от Вас документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и при спазване изискванията на GDPR.