„Ричхил“ ООД - сграда с подземни паркинги

Нова офис сграда с подземни паркинги в район „Витоша“

През месец Ноември 2016г. Монтаж Строителни Конструкции АД стартира изпълнението на офис сграда с подземни паркинги в м. „Малинова долина“ , район „Витоша“, гр. София.  Сградата е 6 етажна с монолитна безгредова конструкция и се състои от 6 надземни нива и 2 подземни нива, където са ситуирани подземните паркинги. Сградата е с разгъната застроена площ от 27 000 квадратни метра. Възложител на проекта е „Ричхил“ ООД. Главен изпълнител на обекта е „Монтаж Строителни Конструкции“ като основните строително монтажни работи се състоят в следното:

 • Земно – изкопни работи
 • Кофражни работи
 • Армировъчни работи
 • Бетонови работи
 • Покритие и ограждане – изпълнение на окачена фасада
 • Шлайфана настилка
 • Част Електро инсталации
 • Част ВиК инсталации
 • Полагане на система за пожароизвестяване и активно пожарогасене
 • Архитектурно – довършителни работи
 • Сухо строителство
 • Дограми – врати и прозорци
 • Пътни работи и вертикална планировка
 • Част озеленяване

„Ричхил“ ООД - сграда с подземни паркинги

Очаква се Монтаж строителни конструкции да приключи успешно обекта през месец юли 2018г.

Свързани новини