МСК АД - метални конструкции

Нео Стил инженеринг ЕООД

На 21.3.2015, МСК АД стартира дейност по производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция и укрепващи рамки за стоманен покрив на новоизграждащо се хале.
On 21.3.2015 MCK JSC started the production, delivery and assembly of steel structures and support frames for the company’s warehouse roof.

Свързани новини