МСК стартира изграждането на складово – логистична база в с. Равно поле, общ. Елин Пелин

Строителството на СГРАДА Б е част от складово-логистичната база на КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА” в с. Равно поле, община Елин Пелин. През октомври 2018г. МСК приключи изпълнението на първия етап от инвестиционния проект за изграждане на логистичен център на търговската марка Office 1 Superstore – СГРАДА А с обща застроена площ 8600 кв.м.

БЛАГОДАРИМ НА КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ ОТНОВО ЗА ГЛАСУВАНОТО ДОВЕРИЕ.

Новоизграждащият се блок Б тангира от север блок А и е функционално свързан с него. Сградата се състои от еднопространствен склад с частично второ ниво, на което са разположени два по-малки склада. Размери й в план са 50х75м. и височина до 14.15м. Общата застроена площ е 4380 кв.м.

Конструкцията на сградата е смесена – сглобяеми конзолни стоманобетонни колони, сглобяеми чашки, монолитни единични фундаменти и стоманена покривна конструкция – ферми, ставно свързани с колоните. В надлъжна посока са развити столици а върху тях стъпва LT ламарина. Конструкцията на частичното второ ниво е стоманена гредова скара, върху която се изпълнява комбинирана стоманобетонова плоча  върху профилирана ламарина за оставащ кофраж.

Свързани новини