MSK is main contractor of Centralized depository of DSK Bank

МСК АД бе избран за главен изпълнител на обект „Централизирано архивохранилище на Банка ДСК ЕАД“

МСК АД бе избран за главен изпълнител на СМР на обект „Централизирано архивохранилище на Банка ДСК ЕАД“, находящ се в с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин.

Обемът дейности включва цялостно изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата. Срокът за изпълнение е Февруари 2019 г.

Гласуваното доверие от страна на сериозен и реномиран клиент като Банка ДСК е поредното признание за ролята и мястото на МСК АД на българския строителен пазар.

Свързани новини