„Практикер“ в гр. Русе

МСК АД бе избран за главен изпълнител на СМР на обект „Магазин Практикер, кв. Модерно Предградие“

МСК АД сключи договор за главен изпълнител на СМР на обект: Магазин Практикер, кв. Модерно предградие, град София.

Обемът дейности включва реконструкция и разширение на съществуваща сграда чрез строителство на допълнителни пристройки и навеси.

Гласуваното доверие от страна на инвеститора „Практикер Ритейл“ ЕООД е доказателство за изградените партньорски взаимоотношения между страните, както и за статуса на МСК АД като предпочитан и надежден партньор на редица големи български инвеститори.

Свързани новини