Mонтаж строителни конструкции

Мисия

Изграждане на надеждни и качествени сгради и съоръжения в полза на бизнеса и обществото

Корпоративни ценности

Клиентски ориентиран фокус
Про-активност и гъвкавост
Отговорност, отворена комуникация и екипна работа
Социално отговорна компания към обществото, околната среда и своите служители