Mонтаж строителни конструкции

Мисия
  • Изграждане на надеждни и качествени сгради и съоръжения в полза на бизнеса и обществото
 
Корпоративни ценности
  • Клиентски ориентиран фокус
  • Про-активност и гъвкавост
  • Отговорност, отворена комуникация и екипна работа
  • Социално отговорна компания към обществото, околната среда и своите служители