Строително-монтажни работи по изграждането на комплекс за преработка на тежки остатъци в рафинерията на Лукойл Нефтохим Бургас

Лукойл Нефтохим Бургас

МСК продължава дългогодишното си участие в строително-монтажните работи по изграждането на комплекс за преработка на тежки остатъци в рафинерията на Лукойл Нефтохим Бургас. МСК подписа договор с главния изпълнител на обекта – Технип, постоянно ангажираните работници на МСК на обекта са над 100.

МСК continues its long-standing participation in the construction works for the new heavy residue process complex of the Lukoil Neftohim refinery in Burgas. МСК signed a contract with the general contractor for the construction – Technip. MCK has more than 100 employees on site.

Свързани новини