„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

МСК успешно завърши участието си в строежа на новия комплекс за преработка на тежки остатъци, построен на територията на нефтопреработвателния завод „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. В продължение на повече от 2 години, между 70 и 150 постоянно ангажирани работници на обекта, монтираха структури с общо тегло над 5 500 000 кг. като бяха вложени и повече от 280 000 кг. метални елементи – собствено производство.

На 20.05.015 г. в Бургас, Президентът на ОАО „ЛУКОЙЛ”, Вагит Алекперов и Министър-председателя на Република България Бойко Борисов взеха участие в тържественото откриване на комплекса. Той се състои от основна инсталация за хидрокрекинг на гудрона с мощност 2,5 млн. тона годишно и ред спомагателни инсталации.

MCK successfully finalized its participation in the construction of the new heavy residue process complex for the “LUKOIL Neftohim Burgas” oil refinery. In the course of more than 2 years, the company assembled steel structures in excess of 5 500 000 kg and produced, and delivered on site, more than 280 000 kg of steel elements. The permanent staff on site for the last couple of years ranged between 70 and 150 specialists.

The president of OAO “LUKOIL”, Vagit Alekperov and Bulgaria’s Prime Minister – Boiko Borisov, took part in the official opening of the new heavy-residue hydrocracking installation on 20.5.2015 in Burgas.

Свързани новини