Индустриален Парк – София Изток

Индустриален Парк – София Изток

През 2016г. Монтаж Строителни Конструкции АД в качеството си на Главен изпълнител завърши успешно и с високо качество изграждането на първия етап от сграда 1 с РЗП 10000м2  в „Индустриален Парк – София Изток“, находящ се в с. Гара Елин Пелин, район Елин Пелин. Благодарения на високия професионализъм Монтаж Строителни конструкции е избрана за Главен изпълнител на втори и трети етап от строителството на втора фаса в индустриалния парк. Основно строително монтажните работи се състоят в следното:

 • Земно – изкопни работи
 • Кофражни работи
 • Армировъчни работи
 • Бетонови работи
 • Стоманена носеща конструкция – 450 тона за всеки от етапите
 • Покритие и ограждане – послоен монтаж за покрив и фасади
 • Шлайфана бетонова настилка
 • Част Електро инсталации
 • Част ВиК инсталации
 • Полагане на система за пожароизвестяване и активно пожарогасене
 • Архитектурно – довършителни работи
 • Сухо строителство
 • Дограми – врати и прозорци
 • Пътни работи и вертикална планировка
 • Част озеленяване
Очаква се Монтаж строителни конструкции да приключи успешно обекта през месец Юни 2017г.

Свързани новини