МСК АД - метални конструкции

Държавно предприятие пристанищна инфраструктура

На 25.3.2015, МСК АД стартира дейност по монтаж на желязо-решетъчни кули за морска инфраструктура в рамките на проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS)“
On 25.3.2015, МСК JSC initiated the assembly of steel lattice towers as part of the “Vessel Traffic Management Information Systems” (VTMIS) project.

Свързани новини