Автомагистрала „Марица”

Укрепване на терен със забивни пилоти на км. 15+260
In October 2014 MCK completed a piling project on Maritza Highway 15+260km.