Инфраструктурни

Мост за кръстовище на две нива – град София

През юли 2012г., МСК завърши производството и монтажа на стоманен мост за кръстовище на две нива на бул. "А. Сахаров и бул. "А. Ляпчев", с дължина 85 метра, ширина 10 метра и общо тегло на конструкцията – 410т.

Метро естакада на втори метро диаметър.

Метрополитен АД - обекти от първи и втори метро диаметър на град София. Метро станции 11 и 12, първи метро диаметър

Метро 2-ри периметър

Метро станция и мост естакада, втори метро диаметър

Други