Индустриални и енергийни

Лукойл Нефтохим

МСК участва като подизпълнител при монтажа на метални конструкции, за изграждането на новия комплекс за преработка на тежки отпадъци на рафинерията в Бургас. Към края на 2014 година, компанията е извършила монтаж на структури, надвишаващи 5 500т. Предвид сложността на проекта, използваната механизация е с капацитет от 25 до 750 тона.

АЕЦ Козлодуй

МСК участва активно още от самото начало на строежа на първата атомна електроцентрала в България. Утвърждавайки позицията на предпочитан партньор при изграждане на сложни метални конструкции, компанията е избрана за изпълнител при изграждането на хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво на централата, в периода 2008-2010 г.

ТЕЦ Марица Изток 3 (Контур Глобал)

ТЕЦ Марица Изток 3 (Контур Глобал) Производство и монтаж на метални конструкции за транспортна система и склад за гипс. Общо тегло на конструкциите - 600т.

Други индустриални и енергийни проекти

Други значими обекти, в чието изграждане МСК е взело участие са: Аурубис България - нова рафинерия за електролитна мед; ТЕЦ Марица Изток 2 - помпена станция; Водно-пречиствателна станция в с. Кубратово.