Контакти

инж. Илия Джанеков
Ръководител строителство
 
инж. Калин Митов
Ръководител маркетинг и оферти в строителството
0895 566 708
technical.department(at)mck.bg
Йордан Петков
Ръководител механизация
0895 566 774
Марияна Йорданова
Ръководител финансов отдел
0895 566 717
Димитрина Руйкова
Ръководител Човешки ресурси
0894 331 427
Валентина Караджова
Хотелско настаняване
0895 566 712
 
Адрес: София, Младост 4, Бизнес Парк София, Сграда 12А, етаж 1.; e-mail: office(at)mck.bg