Контакти

Маркетинг и офериране
Хотелско настаняване
Човешки ресурси
 
Адрес: София, Младост 4, Бизнес Парк София, Сграда 12А, етаж 1.; e-mail: office(at)mck.bg