Граждански

Практикер - Русе

През м. Април, 2016г. „Монтаж Строителни Конструкции“ АД успешно завърши като Главен изпълнител строителството на допълнителни пристройки към съществуваща търговска сграда на „Практикер“ в гр. Русе.

Търговски център „Мол Галерия Варна”

Производство и монтаж на покривна конструкция – 993т.

Търговски център „София Ринг Мол”

Производство и монтаж на метални конструкции – 900т.

Спортна зала – град Русе

Производство и монтаж на самоносеща покривна метална конструкция – 430т.

Други