Инвестиция за 9 милиона лева в Нови Хан

Инвестиция за 9 милиона лева в Нови Хан

На 22.06.2017г. с официална церемония беше дадено началото на изграждането на ново предприятие за производство на салати, готови храни и консерви, които да отговарят на всички европейски и световни критерии, намиращ се в района на с. Нови Хан. В първа копка участие взеха Главният изпълнител на проекта „Монтаж Строителни Конструкции“ АД, инвеститори, проектанти, кмета на гр. Елин Пелин, както и много други гости. Инвестицията възлиза на около 9 милиона лева.

Предприятието от своя страна представлява едноетажна сграда с РЗП 9500 m², разположена в центъра на имот, заобиколена от всички страни с алеи и улици, позволяващи свободно движение на леки и тежкотоварни автомобили. Сградата включва множество подготвителни и производствени помещения, хладилни складове за суровини и готова продукция, коридори, технически помещения и навеси, всичките описани подробно в технологичната част на проекта. С изграждането на новото предприятие ще се разработят и внедрят вътрешни правила за добрите производствени, хигиенни и лабораторни практики, системата НАССР за безопасно производство на хранителни продукти и система за управление на качеството.

Индустриален Парк – София Изток

Индустриален Парк – София Изток

Индустриален Парк – София Изток

През 2016г. Монтаж Строителни Конструкции АД в качеството си на Главен изпълнител завърши успешно и с високо качество изграждането на първия етап от сграда 1 с РЗП 10000м2  в „Индустриален Парк – София Изток“, находящ се в с. Гара Елин Пелин, район Елин Пелин. Благодарения на високия професионализъм Монтаж Строителни конструкции е избрана за Главен изпълнител на втори и трети етап от строителството на втора фаса в индустриалния парк. Основно строително монтажните работи се състоят в следното:

 • Земно – изкопни работи
 • Кофражни работи
 • Армировъчни работи
 • Бетонови работи
 • Стоманена носеща конструкция – 450 тона за всеки от етапите
 • Покритие и ограждане – послоен монтаж за покрив и фасади
 • Шлайфана бетонова настилка
 • Част Електро инсталации
 • Част ВиК инсталации
 • Полагане на система за пожароизвестяване и активно пожарогасене
 • Архитектурно – довършителни работи
 • Сухо строителство
 • Дограми – врати и прозорци
 • Пътни работи и вертикална планировка
 • Част озеленяване

Очаква се Монтаж строителни конструкции да приключи успешно обекта през месец Юни 2017г. 

Лукойл Нефтохим

Лукойл Нефтохим

МСК продължава монтажа на метални конструкции.