За нас

МСК АД | Метални конструкции
Презентация на фирма МСК АД

Компанията е основана през 1965 г. като специализирано поделение за монтаж на стоманобетонови и метални конструкции към ДФ „Промишлено строителство“.

В 50 годишната си история, МСК е участвала в строителството на над 900 големи обекти на енергетиката, инфраструктурата и тежката промишленост в България и чужбина, утвърждавайки позицията си като надежден партньор за производство и монтаж на метални конструкции с висока сложност на детайла.

МСК АД е сертифицирана по ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството“ и OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“. Ръководството на дружеството поема ангажимент към качеството, опазването на околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа, като декларира това, в своята Политика за качеството, околната среда и здравето.

МСК АД - Сертификат EN ISO 9001:2008
Сертификат EN ISO 9001:2008
МСК АД - Сертификат EN ISO 14001:2005
Сертификат EN ISO 14001:2005
МСК АД - Сертификат EN ISO 18001:2007
Сертификат EN ISO 18001:2007
МСК АД - Сертификат EN 1090-2
Сертификат EN 1090-2
МСК АД - Сертификат EN 1090-2
EN 1090-2:2008+A1:2012
 

МСК АД има регистрация в Камарата на строителите в България за първа категория строежи.

МСК АД разполага с лаборатория за безразрушителен контрол на заваръчните съединеня.