Текущи проекти

Първа копка - Кенар

Официална церемония за началото на изграждането на ново предприятие за производство на салати, готови храни и консерви, които да отговарят на всички европейски и световни критерии, намиращ се в района на с. Нови Хан. В първа копка участие взеха Главният изпълнител на проекта „Монтаж Строителни Конструкции“ АД, инвеститори, проектанти, кмета на гр. Елин Пелин, както и много други гости. Инвестицията възлиза на около 9 милиона лева.

Кооперация “Панда” стартира изграждането на нов логистичен център в Равно поле

Кооперация “Панда”, главен франчайзер на търговската марка Office 1 Superstore за България, стартира изграждането на нов логистичен център в Равно поле. Първата копка на инвестицията, оценена на 12.4 млн. лв., бе направена на 06.06.2017г. в присъствието на изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев, председателя на кооперация “Панда” Елка Каменова, кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов и Главният изпълнител на обекта “Монтаж Строителни Конструкции“ АД.

Индустриален Парк – София Изток

През 2016г. Монтаж Строителни Конструкции АД в качеството си на Главен изпълнител завърши успешно и с високо качество изграждането на първия етап от сграда 1 с РЗП 10000м2 в „Индустриален Парк – София Изток“, находящ се в с. Гара Елин Пелин, район Елин Пелин. Благодарения на високия професионализъм Монтаж Строителни конструкции е избрана за Главен изпълнител на втори и трети етап от строителството на втора фаса в индустриалния парк.

Нова офис сграда с подземни паркинги в район „Витоша“

През месец Ноември 2016г. Монтаж Строителни Конструкции АД стартира изпълнението на офис сграда с подземни паркинги в м. „Малинова долина“ , район „Витоша“, гр. София. Сградата е 6 етажна с монолитна безгредова конструкция и се състои от 6 надземни нива и 2 подземни нива, където са ситуирани подземните паркинги. Сградата е с разгъната застроена площ от 27 000 квадратни метра. Възложител на проекта е „Ричхил“ ООД. Главен изпълнител на обекта е „Монтаж Строителни Конструкции“ .

ТЕЦ Марица Изток 2 / газоразпределителна инсталация

Монтаж Строителни Конструкции изпълнява строитeлно монтажни работи (производство, доставка и монтаж) на стоманени конструкции за газоразпределителна инсталация в нов и стар цех на обект: «ТЕЦ Марица Изток 2».

Търговски комплекс, гр. Варна

Монтаж Строителни Конструкции е главен изпълнител на обект «Търговски комплекс в УПИ XI – 480п, ОПЗ „Вл. Варненчик“, гр. Варна“