Пълен Инженеринг

Монтаж Строителни Конструкции АД  предлага на своите клиенти услугата „Пълен Инженеринг“ по отношение на изпълнението на нашите проекти. Тази услуга е свързана с поемането на целия инвестиционен процес от закупуването на терен до въвеждането на експлоатация на сградата. Инженеринга обхваща също и дейностите по цялостно проучване и  проектиране по всички необходими части, получаването на всички официални разрешителни за въвеждане и експлоатация, подготовката на сградата и строителната площадка, строителство на напълно функционална сграда и окончателно приемане на обекта от страна на Клиента.

Висококвалифицираните специалисти и специализирани изпълнителски кадри, работещи във фирмата, са гаранция за висок професионализъм и качество при изпълнението на всеки етап от строително монтажните работи.

Фирмата разполага със необходимия машинен парк, собствено техническо оборудване и малка механизация, позволяваща извършването на всички видове строително монтажни дейности.

Доказателство за богатия опит на фирмата в изграждането на граждански, промишлени и инфраструктурни обекти, са многобройните референции на клиенти за изпълнените в периода от 1965 г до 2017 г над 1000 обекта.