Пишете ни

 

Технически отдел

 

Закупуване и снабдяване

 

Човешки ресурси

 

Механизация

 

Администрация и хотелско настаняване

 

Адрес

Бизнес Парк София, сграда 12А
 
Младост 4, 1766 София, България