Българска асоциация за метални конструкции

В началото на месец ноември 2014, беше учредена „Българска асоциация за метални конструкции“ (БАМК). Сдружението обединява водещи производители на метални конструкции от България. Основната цел на сдружението e подобряване на качеството и надеждността на извършваните работи в бранша. Дейността му ще бъде насочена към подпомагане на членовете на сдружението при извършване на тяхната работа, регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на метални конструкции, съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България, борба срещу нелоялната конкуренция и некоректните практики, обезпечаване на качество на извършваните работи, спазването на гаранционните срокове и изискванията на законодателството.

Учредители на сдружението са: „Хелиос – метал център“ ООД, „Металстрой“ АД, „Херкал“ ЕООД, „Хоризонт – Иванов“ ЕООД, ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ и „Монтаж строителни конструкции“ АД.