МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 2015 | Всички права запазени.
МСК - традиция, качество, професионализъм!
Монтаж строителни конструкции АД (MCK) е специализирана строителна фирма за производство и монтаж на метални и стоманобетонни конструкции с петдесет годишен опит в изграждането на промишлени и енергийни обекти, търговски, обществени, селскостопански и жилищни сгради.

Възможностите на фирмата включват:
  •  Изпълнение на обекти «Под ключ»
  •  Производство и монтаж на метални конструкции
  •  Производство и монтаж на стоманобетонни конструкции
  •  Антикорозионна защита на метални конструкции
  •  Контрол на всички видове заваръчни съединения
  •  Монтаж и демонтаж на всички видове кулове кранове от 5 до 50 t
  •  Изпълнение на пилотно фундиране със забивни пилоти
  • Превоз със специализирани автомобили на извънгабаритни товари.