МСК - традиция, качество, професионализъм!

Монтаж строителни конструкции АД (MCK) е специализирана строителна фирма за производство и монтаж на метални и стоманобетонни конструкции на промишлени и енергийни обекти, търговски, обществени, селскостопански и жилищни сгради.

Възможностите на фирмата включват:
    Изпълнение на обекти «Под ключ» 
    Производство и монтаж на метални конструкции
    Производство и монтаж на стоманобетонни конструкции
    Антикорозионна защита на метални конструкции
    Контрол на всички видове заваръчни съединения
    Монтаж и демонтаж на всички видове кулове кранове от 5 до 50 t
    Изпълнение на пилотно фундиране със забивни пилоти
    Превоз със специализирани автомобили на извънгабаритни товари