50 години

50 години

изградени над 960 обекта...

традиции,

традиции,

... кой ако не МСК?

качество,

качество,

... с внимание към детайла...

професионализъм

професионализъм

това е МСК

МСК – производство и монтаж на метални конструкции

Строим от 50 годиниМСК е специализирана строителна фирма за производство и монтаж на метални конструкции и конструкции от сглобяем стоманобетон за промишлени и енергийни обекти, селскостопански, обществени и жилищни сгради.

Компанията има капацитет и богат опит в пълен инженеринг на строителни обекти, както и утвърдена технология и механизация за изпълнение на забивни пилоти.


50 години от създаването на МСК АД

50 години МСК - производство и монтаж на метални конструкции

На 1 април 2015 се навършиха 50 години от създаването на МСК АД. Честването на юбилея беше отбелязано със серия от събития.

На официалния коктейл в Радисън Блу Гранд Хотел в София
присъстваха стотици клиенти, доставчици и партньори.


Българска асоциация за метални конструкции

Българска асоциация за метални конструкции (БАМК)

Сдружението обединява водещи производители на метални конструкции от България. Основната му цел e подобряване на качеството и надеждността на извършваните работи в бранша. Дейността му е насочена към подпомагане на членовете на сдружението при извършване на тяхната работа, регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на метални конструкции.

Новини

АСПАРУХОВИЯТ МОСТ НА 40 ГОДИНИ

АСПАРУХОВИЯТ МОСТ НА 40 ГОДИНИ

Аспаруховият мост свързва кварталите "Аспарухово" и "Галата" с централната част на град Варна, к...
40-годишнина от построяването на варненския “Аспарухов мост”

40-годишнина от построяването на варненския “Аспарухов мост”

Строителна компания “Монтаж строителни конструкции” АД (МСК) и катедра “Метални, дървени и пластмасо...
ТЕЦ Марица Изток 2

ТЕЦ Марица Изток 2

Монтаж Строителни Конструкции изпълнява строително монтажни работи (производство, доставка и мон...
Търговски комплекс, гр. Варна

Търговски комплекс, гр. Варна

Монтаж Строителни Конструкции е главен изпълнител на обект «Търговски комплекс в УПИ XI – 480п, ОПЗ ...
Пристройки към съществуваща търговска сграда на „Практикер“ в гр. Русе

Пристройки към съществуваща търговска сграда на „Практикер“ в гр. Русе

През м. Април, 2016г. „Монтаж Строителни Конструкции“ АД успешно завърши като Главен изпълнител стро...

Производство

Монтажни работи

Пилотно фундиране

В прогрес

МСК продължава монтажа на метални конструкции.
Лукойл Нефтохим
В прогрес